Online webinar - Legislatívny rámec poľnohospodárskej pôdy na Slovensku

Prihlasujem  sa na WEBINÁR I -dňa 30.10.2020 a WEBINÁR II -dňa 3.11.2020. V súlade s Nariadením EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v súlade so zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, osobné údaje, poskytnuté Asociácii agrárnych a environmentálnych právnikov, budú využité na administráciu a organizáciu tohto podujatia vrátane zasielania informácií o aktivitách a materiáloch, vzťahujúcich sa k tomuto podujatiu. Po ukončení podujatia uchová Asociácia agrárnych a environmentálnych právnikov obmedzenú sadu údajov (meno, adresa zamestnávateľa a e-mailová adresa) špecificky pre účely následného informovania o výstupoch podujatia. V prípade, ak chcete získať prístup k svojim osobným údajom, žiadosti o zmenu alebo vymazanie údajov, nás kontaktujte na e-mailovej adrese : zdruzenieaaep@gmail.com

Po úspešnej registrácii Vám bude najneskôr do 29.októbra zaslaný na Váš e-mail   link  s prístupovým  kódom na webinár.

Otázky do diskusie z I. webináru prosím zaslať najneskôr do 2.novembra na e-mail  : zdruzenieaaep@gmail.com