Vzdelávacie aktivity v rámci projektu AGIT (CERV-2022-CITIZENS-CIV)