Prednáška pre študentov stredných škôl v rámci projektu AGIT