Aktivity

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja a Fakulta biotechnológie a potravinárstva organizujú v dňoch 19.-21. októbra 2021 medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom „Kvalitná pôda ako cesta k zdravým potravinám v EÚ- výzvy do roku 2030“.

V súlade s rozhodnutiami prijatými na zasadnutí správnej rady 12. februára 2021 sa vo štvrtok 1. júla 2021 o 14:00 SEČ, on line prostredníctvom Zoom, uskutočnilo mimoriadne zasadnutie Valného zhromaždenia. Programom  mimoriadneho zasadnutia bolo schvaľovanie zmeny stanov CEDR.

Dňa 31.5.2021 sa zástupcovia Asociácie zúčastnili úvodného stretnutia projektu pod názvom: Cesta k európskemu smart vzdelávaniu v agro-environmentálnom práve počas COVID-19 krízy.

Asociácia bola úspešná v rámci doplňujúcej  výzvy  programu ERASMUS+ kľúčovej akcie 2 Strategické partnerstvo   a stala sa partnerom v projekte pod názvom : „The Pathway  to European Smart Education  in the Agri-Environmental Law under the COVID- 19 Crisis“ -v skratke EDULAW. 

Land Strat Webinar Season 2, Episode 3 | 08/2/21 14h-15h30 (CET, UTC+1 - Brussels)

The LandStrat Webinar Season 2 organized by the Nyéléni Food Sovereignty Movement in Europe and Central Asia goes on!

Okrem viacerých článkov v renomovaných časopisoch a vydania nového čísla časopisu EU Agrárian Law sa nám na vianoce na stôl dostali dve významné medzinárodné vedecké monografie od autoriek ,ktoré sú členkami AAEP. 

Dňa 11. decembra 2020 sa konalo Valné zhromaždenie Asociácie agrárnych a environmentálnych právnikov. Z dôvodu pandemickej situácie sa zhromaždenie uskutočnilo online prostredníctvom MS TEAMS.

Stránky