Aktivity

V dňoch 7. a 8.februára 2020 sa na Právnickej fakulte Univerzity La Sapienza v Ríme uskutočnilo zasadnutie Európskej rady pre vidiecke právo (CEDR) za účasti  delegátov -zástupcov jednotlivých členov CEDR.

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI 2%

Pozvánka na medzinárodnú konferenciu Bratislavské Právnické Fórum 2020 v dňoch 6 a 7 februára 2020

XVI svetový kongres UMAU sa bude konať v Nikarague a bude spoluorganizovaný Nikaragujskou asociáciou agrárneho práva a práva životného prostredia pod záštitou Stredoamerického súdneho dvora; 

Zasadnutie Valného zhromaždenia Asociácie agrárnych a environmentálnych právnikov, ktorá sa uskutoční dňa 11. december 2019 o 13:00 v miestnosti FF-01,  Farská 24, 949 01 Nitra, 1. poschodie

Stránky