Aktivity

Dňa 26.1.2019 sa na právnickej fakulte v Seville uskutočnilo Zasadnutie správnej rady CEDR ( Európska rada pre vidiecke právo) za účasti  delegátov -zástupcov členov CEDR z Francúzka, Švajčiarska, Talianska, Anglicka, Porugalska, Španielska, Rakúska a Slovenska.

Stránky