Aktivity

Dňa 6. novembra 2020 sa uskutočnilo online zasadnutie Správnej rady zástupcov Európskej rady pre vidiecke právo (European Council for Rural Law „CEDR“). Za Slovensko sa ho zúčastnili: vice-prezidentka pre Slovensko prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. a národná delegátka doc. JUDr.

Asociácia Agrárnych a environmentálnych právnikov bola úspešná a okrem už získaného a riešeného medzinárodného  projektu CAPE, ktorý sa zaoberá otázkami efektívnosti spoločnej poľnohospodárskej politiky, získala  ako partnerská inštitúcia  medzinárodný vzdelávací projekt pod názvom „ Sociability

Európska rada pre vidiecke právo (CEDR) Mediterranean Forum sa uskutoční 11.decembra 2020.

V dňoch 7. a 8.februára 2020 sa na Právnickej fakulte Univerzity La Sapienza v Ríme uskutočnilo zasadnutie Európskej rady pre vidiecke právo (CEDR) za účasti  delegátov -zástupcov jednotlivých členov CEDR.

Stránky