Úspech Asociácie v získavaní medzinárodných vzdelávacích projektoch

Asociácia Agrárnych a environmentálnych právnikov bola úspešná a okrem už získaného a riešeného medzinárodného  projektu CAPE, ktorý sa zaoberá otázkami efektívnosti spoločnej poľnohospodárskej politiky, získala  ako partnerská inštitúcia  medzinárodný vzdelávací projekt pod názvom „ Sociability Through Urban Design Innovation“  (STUD.IO). Projekt STUD.IO je strategické partnerstvo v oblasti vysokoškolského vzdelávania realizované v spolupráci inštitúcií z Talianska, Slovenska, Rumunska a Španielska. Projekt zahŕňa 4 univerzity a 3 súkromné organizácie (ziskové a neziskové) aktívne zapojené do zlepšovania sociálnej starostlivosti a rozvoja inovatívnych sociálnych politík. Projekt sa bude riešiť v období  2020-2023.