Ako darovať 2% dane pre asociáciu

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI 2%

Obchodné meno (Názov): Asociácia agrárnych a environmentálnych právnikov
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 51707772
Sídlo: Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
IBAN: SK4783300000002901534930

 

Postup ako poukázať 2% z daní: https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_ako-poukazat-2-z-dani/

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby: https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.414.html