Bratislavské právnické fórum 2024

V dňoch 17. až 19. septembra 2024 organizuje Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave už 10. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Bratislavské právnické fórum 2024“. Konferencia sa bude konať v priestoroch Právnickej fakulty.

Ústrednou témou plenárneho zasadania konferencie je „Vplyv európskeho práva na národné právne poriadky“.

 

Prihlásiť sa na konferenciu je možné len prostredníctvom on-line registračného systému uverejneného na webstránke https://bpf.flaw.uniba.sk/ do 8. 9. 2024.