Európska rada pre vidiecke právo (CEDR) Mediterranean Forum sa uskutoční 11.decembra 2020

Európska rada pre vidiecke právo (CEDR) Mediterranean Forum sa uskutoční 11.decembra 2020.
Viacej na https://www.cedr.org/events/iv-cedr-mediterranean-forum/