Medzinárodná konferencia „VÝZVY POĽNOHOSPODÁRSKEHO PRÁVA V ŤAŽKÝCH ČASOCH„

Dňa 21. októbra 2022  Katedra právnych vied Univerzity vo Verone v Taliansku, pod záštitou UMAU ( Svetovej únie poľnohospodárskeho práva ) organizuje medzinárodnú konferenciu pod názvom : „VÝZVY POĽNOHOSPODÁRSKEHO PRÁVA V ŤAŽKÝCH ČASOCH„