Návrh projektu, pod názvom "Efektívnosť implementácie spoločnej poľnohospodárskej politiky na Slovensku (CAPE)" - schválený

Návrh projektu , pod názvom „:Efektívnosť implementácie spoločnej poľnohospodárskej politiky na Slovensku (CAPE) č.žiadosti : 611792-EPP-1-2019-1-SK-EPPJMO-SUPPA ,ktorý  podala      Asociácia agrárnych a enviromentálnych právnikov    v rámci  Programu ERASMUS+,akcie :Jean Monnet Associations, bol  Rozhodnutím  , EACEA v Bruseli schválený na financovanie.

Z celkového počtu 1315 prihlásených žiadostí bolo vybraných  na financovanie  251 žiadostí  a návrh projektu získal 88 zo 100 bodov