Pozvánka na medzinárodnú konferenciu Bratislavské Právnické Fórum 2020 v dňoch 6 a 7 februára 2020

Pozvánka na medzinárodnú konferenciu Bratislavské Právnické Fórum 2020 v dňoch 6 a 7 februára 2020