Pozvánka na medzinárodnú konfereneciu "The Milestones of Law in the Area in Central Europe 2024"