POZVÁNKA na medzinárodnú vedeckú konferenciu ,,Bratislavské právnické fórum 2023“

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

dovoľujem si Vás srdečne pozvať na 9. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Bratislavské právnické fórum 2023“, ktorú organizuje Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. 
Konferencia sa bude konať hybridnou formou, t. j. prezenčne v priestoroch Právnickej fakulty UK v Bratislave a súčasne aj audiovizuálnou online formou prostredníctvom aplikácie Microsoft TEAMS v dňoch 11. a 12. septembra 2023 (pondelok a utorok) pod záštitou Alumni Klubu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty.

Ústrednou témou konferencie je „Človek v centre právneho štátu“. Hlavným cieľom konferencie je vytvoriť priestor a platformu pre diskusiu medzi právnickými povolaniami na jednej strane a akademikmi na strane druhej. V súlade s týmto zámerom je konferencia rozdelená na plenárne zasadnutie a paralelné rokovania v tematicky zameraných sekciách. Bližšie informácie o konferencii nájdete na webovej stránke https://bpf.flaw.uniba.sk/

Prvý deň konferencie bude zahájený paralelnými rokovaniami v jednotlivých sekciách, na ktoré v popoludňajších hodinách nadviaže plenárne zasadnutie. Rokovania v jednotlivých sekciách budú pokračovať nasledujúci deň. Súčasťou podujatia je aj slávnostná recepcia,ktorá sa uskutoční dňa 11. septembra 2023.

Zároveň by som chcel upriamiť Vašu pozornosť na sekciu Environmentálneho a klimatického práva, ktorú organizujeme spolu so Slovenskou inšpekciou životného prostredia, ktorej témou je: „Vyvažovanie verejných a súkromných záujmov pri ochrane životného prostredia“.

Rád by som upozornil, že preferovaným rokovacím jazykom v tejto sekcii je angličtina.

Prihlásiť sa na konferenciu možno len prostredníctvom on-line registračného systému uverejneného na webstránke https://bpf.flaw.uniba.sk/ do 21. augusta 2023.

Budem veľmi rád, ak sa budete môcť konferencie zúčastniť a zároveň si väčšina z vás vyberie možnosť prísť nás navštíviť osobne a budeme sa tak môcť opäť stretnúť.

V prípade potreby ma prosím neváhajte kontaktovať.

S pozdravom,

JUDr. Matus Michalovic Ph.D.
Katedra správneho a environmentálneho práva
Právnická fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave
matus.michalovic@gmail.com
+42194825233