Pozvánka na zasadnutie Valného zhromaždenia Asociácie agrárnych a environmentálnych právnikov 11.decembra 2020