POZVÁNKA na zasadnutie Valného zhromaždenia Asociácie agrárnych a environmentálnych právnikov