Pozvánka na zasadnutie Valného zhromaždenia Asociácie agrárnych a environmentálnych právnikov

Zasadnutie Valného zhromaždenia Asociácie agrárnych a environmentálnych právnikov, ktorá sa uskutoční dňa 11. december 2019 o 13:00 v miestnosti FF-01,  Farská 24, 949 01 Nitra, 1. poschodie