Valné zhromaždenie 2020

Dňa 11. decembra 2020 sa konalo Valné zhromaždenie Asociácie agrárnych a environmentálnych právnikov. Z dôvodu pandemickej situácie sa zhromaždenie uskutočnilo online prostredníctvom MS TEAMS.

Stretnutia sa zúčastnilo 15 členov AAEP a 8 členov sa ospravedlnilo. Na stretnutí boli členovia AAEP oboznámení so Správou o činnosti Asociácie a s Revíznou správou za rok 2020.

Stretnutie využili prítomní na diskusiu o budúcich aktivitách AAEP a o zapojení členov do realizovaných aktivít. Výsledkom stretnutia je aj návrh na vytvorenie efektívnejšieho spôsobu komunikácie a výmeny informácií v rámci Asociácie. 

Fotogaléria