Vyšlo najnovšie číslo časopisu EU Agrarian Law (1/2022)

Práve vyšlo nové číslo vedeckého časopisu EU Agrarian Law 1/2022. Aktuálne číslo je dostupné online na webovej stránke https://sciendo.com/issue/EUAL/11/1.

Článok publikovaný doc. JUDr. Ing. Radekom Jurčíkom, LLM, MBA, Ph.D pod názvom Common Agricultural Policy in the EU and the Ministry of Agriculture in the Czech Republic with a Focus on Environmental and Consumer Protection and Support for Smes bol pripravený v rámci projektu AAEP „Effectiveness of Common Agricultural Policy Implementation in Slovakia”, č: 611792–EPP–1–2019–1–SK–EPPJMO–SUPPA.

 

Obsah EU Agrarian Law 1/2022:

1. Legal Regulation of Unfair Trade Practices in Food Supply Chain (Michaela Arpášová-Miroslava Rajčániová)

2. Common Agricultural Policy in the EU and the Ministry of Agriculture in the Czech Republic with a Focus on Environmental and Consumer Protection and Support for Smes (Radek Jurčík)- tento článok bol publikovaný na základe výsledkov projektu Jean Monnet „Eektívnosť implementácie Spoločnej poľnohospodárskej politiky na Slovensku“ č. 611792–EPP–1–2019–1–SK–EPPJMO–SUPPA, rozhodnutie o grante č. 2019–1802/001–001

3. Legal Aspects of the Quinoa Imports Into the EU (Jarmila Lazíková- Ivan Takáč- Eric Rendón Schneir- Ľubica Rumanovská)

4. An Overview of Selected Tools and Strategies for Agricultural Land Protection in Slovakia and the European Union (Zina Machničová)

5. Implementation of Waste Management Program: Case Study of Self–Government Unit of Bački Petrovac in Serbia (Marina Valenćiková)