XVI. medzinárodný svetový kongres Agrárneho práva

V dňoch 10 až 13. septembra 2024 sa v meste Belém v Brazílii uskutoční XVI. Medzinárodný svetový kongres Agrárneho práva organizovaný Svetovou úniou poľnohospodárskeho práva (UMAU). Svetový kongres sa uskutoční spolu s V. Medzinárodným kongresom amazonského práva Brazílskej akadémie agrárnych právnych vied (ABLJA). Kongres oslávi „vyše 100 rokov agrárneho práva“.

 

K hlavným diskutovaným témam kongresu budú patriť dve témy, a to:

1. Výzvy agrárneho práva v súčasnom kontexte: Táto téma zahŕňa aktuálne výzvy, ktorým čelia agropotravinári, agro-environmentálne právo vrátane otázok súvisiacich s klimatickými zmenami, ale aj témy ako sú ekologické katastrofy, vojny, rastúce ceny, nedostatok zdrojov, nerovnováha v dodávateľskom reťazci a rozdelenie zisku medzi zainteresované strany, starnúcich farmárov a prístup mládeže, produkcia odpadu a nerovnováhy, environmentálne požiadavky a nové technológie.

2. Výroba potravín v špecifických geografických oblastiach: Táto téma sa bude týkať tradičných a aktuálnych problémov v poľnohospodárskej výrobe a ich regulácie v konkrétnych zemepisných oblastiach (Amazon, Afrika, Stredná Amerika, Karibik, Región Andy, atď.). Zahŕňa štrukturálne a politické rozdiely a právne nástroje na ich riešenie.

Viac informácií o XVI. Medzinárodnom kongrese je dostupných na: https://www.union-umau.org/congress

V roku 2012 sa XII. medzinárodný svetový kongres Svetovej únie poľnohospodárskeho práva (UMAU) organizoval na pôde Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a zúčastnili sa ho agrárny právnici, výskumníci a vysokoškolskí pedagógovia z 12 krajín. Viac na: https://www.union-umau.org/_files/ugd/9ec9d3_b41c36b818bc4c08947cf286e2470a4c.pdf