XVI svetový kongres UMAU v Nikarague od 29 Septembera 2020 do 2. októbra 2020 spolurganizovaný Nikaragujskou asociáciou agrárneho práva a práva životného prostredia pod záštitou Stredoamerického súdneho dvora

XVI svetový kongres UMAU sa bude konať v Nikarague a bude spoluorganizovaný Nikaragujskou asociáciou agrárneho práva a práva životného prostredia pod záštitou Stredoamerického súdneho dvora; 

Dôležité dátumy:

Termín konania kongresu: 29 September 2020 do 2.októbra 2020. V prípade záujmu sa 3.Októbra  uskutoční exkurzia;
Deadline  pre zaslanie článku do Zborníka z kongresu: 31.máj 2020

Miesto konania: 

Hotel Barceló Montelimar (60 Km od  Managui). Organizátor nehradí náklady na ubytovanie ,avšak dohodol sa na špeciálnej ponuke pre účastníkov kongresu  $61.91/osoba (za dvojpostelovú  izbu ) a $90.43 za jednopostelovú izbu. Uvedené ceny zahŕňajú okrem ubytovania aj   : ranejky,obed ,večera, pitná voda);

Vložné:

Členovia UMAU, ktorí majú uhradené vložné za členstvo v UMAU nie sú povinní uhradiť vložné za kongres ,ktoré je vo výške 120USD

Témy:

Téma 1: POLITIKY, PRAVIDLÁ A MODELY PRE MALÉ A STREDNÉ FARMY 
Téma 2: Súdne rozhodnutia   ako zdroj poľnohospodárskeho práva 

Okrem týchto dvoch tematických celkov bude panelová diskusia v rámci ktorej budú prijaté príspevky, ktoré nespadajú ani do jedného tematického celku  avšak  autori svoj návrh odôvodnia ako  návrh nový , zaujímavý a zahŕňajúci výskum poľnohospodárskeho práva .
Čoskoro viac nájdete na https://www.union-umau.org/english