XXX Európsky kongres Agrarneho práva

XXX Európsky kongres Agrárneho práva sa uskutoční v Poznani na univerzite A.Mickiewicza  v Polsku v dňoch 18 21 Septembra 2019