Zasadnutie správnej rady CEDR v Sevile

Dňa 26.1.2019 sa na právnickej fakulte v Seville uskutočnilo Zasadnutie správnej rady CEDR ( Európska rada pre vidiecke právo) za účasti  delegátov -zástupcov členov CEDR z Francúzka, Švajčiarska, Talianska, Anglicka, Porugalska, Španielska, Rakúska a Slovenska. Okrem otázok týkajúcich sa hospodárenia Európske rady za rok 2018, boli prejednané otázky súvisiace s publikačnou činnosťou členov, organizáciou kongresu v Poznani v mesiaci september ako aj zasadnutie správnej rady v r. 2020 vo Viedni.Za Slovensko sa zasadnutia zúčastnili prof. Bandlerová a doc. Palšová . Vo svojom vystupení informovali zástupcov CEDR o konferencii, ktorú za podpory EU organizuje FESRR  2-až 5.4.2018 na SPU pod názvom : "Central European Initative on Agricultural Land Protection"