Aktivity

V dňoch 17. až 19. septembra 2024 organizuje Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave už 10. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Bratislavské právnické fórum 2024“. Konferencia sa bude konať v priestoroch Právnickej fakulty.

V dňoch 10 až 13. septembra 2024 sa v meste Belém v Brazílii uskutoční XVI. Medzinárodný svetový kongres Agrárneho práva organizovaný Svetovou úniou poľnohospodárskeho práva (UMAU). Svetový kongres sa uskutoční spolu s V.

Členovia AAEP sa aj v tomto roku aktívne zapájajú do výziev na podávanie projektov v rámci rôznych európskych, ale aj domácich programov:

Práve vyšlo nové číslo vedeckého časopisu EU Agrarian Law 1/2023.

Aktuálne číslo je dostupné online na webovej stránke https://sciendo.com/issue/EUAL/12/1

V rámci projektu AGIT ,Asociácia  agrárnych a environmentálnych právnikov zorganizovala 2 vzdelávacie aktivity  tak  pre študentov Spojenej školy, Slančíková 2 Nitra (14.9.2023),ako aj pre členov Slovenského skautingu (23.9.2023).

V dňoch 6. a 7. júna 2023 sa uskutočnilo záverečné stretnutie projektu STUD.IO. Stretnutie sa uskutočnilo na Univerzite v Bukurešti a participovali na ňom partneri z Talianska, Španielska, Rumunska a Slovenska. Za Slovensko sa zúčastnili prof. Pavol Schwarcz a Ing. Zuzana Bohátová.

Stránky