Aktivity

Práve vyšlo nové číslo vedeckého časopisu EU Agrarian Law 1/2023.

Aktuálne číslo je dostupné online na webovej stránke https://sciendo.com/issue/EUAL/12/1

V rámci projektu AGIT ,Asociácia  agrárnych a environmentálnych právnikov zorganizovala 2 vzdelávacie aktivity  tak  pre študentov Spojenej školy, Slančíková 2 Nitra (14.9.2023),ako aj pre členov Slovenského skautingu (23.9.2023).

V dňoch 6. a 7. júna 2023 sa uskutočnilo záverečné stretnutie projektu STUD.IO. Stretnutie sa uskutočnilo na Univerzite v Bukurešti a participovali na ňom partneri z Talianska, Španielska, Rumunska a Slovenska. Za Slovensko sa zúčastnili prof. Pavol Schwarcz a Ing. Zuzana Bohátová.

Dňa 9. mája 2023 o 9.00 sa v priestoroch Spojenej školy Slančíkovej 2 v Nitre, v rámci projektu AGIT, uskutočnila výučba študentov stredných škôl. Výučby sa zúčastnilo viac ako 300 študentov zo Strednej športovej školy, Hotelovej akadémie, Strednej priemyselnej školy potravinárskej a Gymnázia.

Pozyvame Vás na zasadnutie Valneho zhromaždenia Asociácie agrarnych a environmentalnych pravnikov dna 12.aprila 2023

V dňoch 14. a 15. novembra 2022 sa na pôde Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre uskutočnilo stretnutie partnerov projektu STUD.IO (Sociability Through Urban Design Innovation, č.

Stránky